Intel·ligència al servei del ‘packaging’

L'Smart Packaging ofereix solucions per monitorar en temps real l'estat dels productes — Leer en http://www.viaempresa.cat/empresa/intel-ligencia-servei-packaging_53886_102.html