Quan? 14 i 16 d’Octubre

Lloc Molí Fariner Martorell

MÉS INFORMACIÓ: http://www.moliempresa.cat/agendaItem/55/Vull-exportar-Com-adaptar-la-nostra-estrategia-comercial-al-nou-entorn-competitiu-EMPRESES/.ca.html

Objectiu general

Si l’entorn canvia no tenim mes remei que adaptar-nos-hi. Per adaptar-se no sempre cal fer grans canvis. Els canvis però han de ser sostenibles, continus, verificables i donar resultats.

Necessites fer alguna cosa però no saps que?

Has provat coses però no han funcionat com esperaves?

 • Aprendre a planificar l’estratègia i l’activitat internacional
 • Aprendre a identificar i aprofitar les oportunitats en el comerç internacional
 • Aprendre a crear la cartera de clients internacional
 • Desenvolupar un sistema de gestió comercial eficaç
 • Implementar un sistema d’avaluació continu

A) Tutoria Grupal

Sessió 1

Objectiu:

Com puc canviar al meva estratègia per exportar amb èxit?

 • Entendre i interpretar la situació competitiva actual de l’empresa
 • Aprendre a implementar sistemes d’avaluació contínua (quadres de comandaments comercials)
 • Realitzar una anàlisi DAFO des d’un punt de vista de comerç internacional i una matriu d’ANSOF per comprendre on som i on anar

Continguts

 • Identificar els mercats internacionals i clients potencials
 • Segmentació efectiva de clients potencials (Quins són els que realment ens compraran?)
 • Avaluar la nostra proposta de valor, els seus punts forts i els punts febles en relació als clients potencials

Sessió 2

Objectius

 • Aprendre a identificar noves oportunitats comercials i nínxols de mercats
 • Aprendre a establir noves estratègies comercials
 • Aprendre com desenvolupar un pla comercial internacional

Continguts

 • Avaluar i entendre la demanda potencial
 • Identificar oportunitats comercials reals
 • Establir estratègies de comercialització per aprofitar les oportunitats comercials
 • Establir la nostra estratègia comercial

B) Tutories individualitzades

Sessió 1 (2 hores)

Objectiu:

 • Aprendre a detectar els punts febles i els punts forts de l’empresa i com afrontar-ho.

Continguts:

 • Anàlisis de l’empresa i punts de millora, disseny matriu d’ANSOFF

Sessió 2 (3 hores)

Objectiu:

 • Aprendre a detectar les amenaces i les oportunitats que hi puguin haver en els mercats i com fer un pla d’acció.

Continguts:

 • Anàlisi d’oportunitats comercials i mercats objectius. Presentació i explicació del model pla de internacionalització (per a que el desenvolupin)

Sessió 3 (1 hora)

Objectius:

 • Aprendre a concretar un pla d’acció i un full de ruta concret i clar per poder aplicar el pla estratègic que s’ha decidit.

Continguts:

 • Presentació per part de l’empresa de les conclusions i pla de treball per a la implementació de les millores.

Properas sessiones:

Anuncios