Deduccions de l’Impost de Societats per les despeses de formació professional

A qui s’adreça
Societats subjectes a l’impost de societats que duguin a terme despeses de formació professional.

Descripció breu
Deduccions fiscals.

Descripció

Es considerarà formació professional al conjunt d’accions formatives desenvolupades per una empresa, directament o a través de tercers, dirigides a l’actualització, capacitació o reciclatge del seu personal i exigides pel desenvolupament de les seves activitats o per les característiques dels seus llocs de treball.

S’inclouen dintre d’aquestes despeses, les realitzades per finançar als treballadors la connexió a internet i la compra d’equips, també en el cas que aquests els utilitzin fóra del lloc i horari de treball.

– Deducció del 5% de les despeses efectuades en el període impositiu, minorades en el 65% de l’import de les subvencions rebudes per a la realització d’aquestes activitats, imputables com a ingrés en el període impositiu.
– En el cas que les despeses efectuades en l’execució d’activitats de formació professional en el període impositiu siguin superiors a la mitjana dels dos anys anteriors, s’aplicarà el 5% fins a aquesta mitjana, i el 10% sobre l’excés.

Sol·licitar
Oficines de la Delegació d’Hisenda.
Telèfon 901 33 55 33

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.